Programa

Repertuarą sudaro lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, tradicinės lietuvių liaudies giesmės, skaitomoji poezija.

Ilgoji
programa

Dviejų valandų programa dieną prieš atsisveikinimą ir valandos programa iki atsisveikinimo akimirkos;

Dalyvavimas laidotuvių procesijoje;

Giesmės prie kapo.

Trumpoji
programa

Valandos ar daugiau programa iki atsisveikinimo akimirkos;

Dalyvavimas laidotuvių procesijoje;

Giesmės prie kapo.

Solo
programa

Atliekami šiuolaikinių bei klasikinių kompozitorių kūriniai;

Skamba tik instrumentinė muzika;

Kliento prašymu giesmės nėra giedamos.

Tradicinė
programa

Atliekamos giesmės;

Kalbamas rožančius;

Kalbamos maldos.

Metinių
programa

Minėjimas ir bendra malda prie mirusiojo kapo;

Akademinės valandos programa prieš gedulingus pietus;

Skaitomosios poezijos intarpai, mirusiųjų pagerbimas.

Turite klausimų?

Pasiteiraukite dėl laisvų datų arba bet kokiais kitais klausimais.